Skyddshjälmar för byggnad,
offentliga arbeten och industri


IDRA 2
EU Försäkran Om Överensstämmelse - Idra 2 hjalm


IDRA
EU Försäkran Om Överensstämmelse - Idra hjalm


IRIS 2
EU Försäkran Om Överensstämmelse - Iris 2 hjalm


KARA
EU Försäkran Om Överensstämmelse - Kara hjalm


BRENNUS
EU Försäkran Om Överensstämmelse - Brennus hjalm

 

KONTAKTA OSS
casques@auboueix.com

49, rue de l’Ancienne Mairie - 92100 Boulogne-Billancourt - France
Tel. : +33 (0)1 46 05 76 21 - Fax : +33 (0)1 46 05 62 30

Download our brochure in PDF format.